Archiwalne wpisy dla kategorii ‘Ogłoszenia’

DYŻUR LETNI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

W roku szkolnym 2021/2022 przedszkole jest zamknięte od 1-14 sierpnia 2022 roku.

Dyżur letni

W roku szkolnym 2020/2021 Przedszkole pełni dyżur letni w sierpniu.

Dzień Postaci z bajek

W czwartek 05. 11. 2020 obchodzić będziemy Dzień Postaci z bajek.

Prosimy, żeby dzieci w tym dniu przyszły przebrane za postać z bajki lub posiadały choćby element stroju bajkowego w swoim ubiorze.

Komunikat

Drodzy Rodzice,

bardzo prosimy o przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola mając założoną osłonę na usta i nos ( maseczka, przyłbica), nawet wtedy, gdy odbierają Państwo dzieci z ogrodu przedszkolnego.

Prosimy także, byście Państwo maseczki dzieci zabierali ze sobą do domu. Dzieci będą przebywały na terenie przedszkolnym więc maseczka nie będzie im potrzebna. Na spacery nie będziemy wychodzić.
Gdyby się coś w tej kwestii zmieniło poinformujemy wcześniej i poprosimy o przyniesienie maseczki. Chcemy w ten sposób uniknąć ewentualnych zamian i przymierzania cudzych maseczek przez dzieci.

Dziękujemy za zrozumienie.

Wolne miejsca

Informujemy, iż mamy jeszcze kilka wolnych miejsc dla dzieci 4, 5 i 6- letnich.  Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt z naszym Przedszkolem.

Informacja dla rodziców

Proszę o zapoznanie się z zasadami przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola, które będą obowiązywały od 1 września 2020 r.  Wydrukowaną i podpisaną deklarację rodziców  należy przekazać nauczycielowi lub pracownikowi przedszkola przyjmującemu Państwa dziecko 1 września.

Deklaracja rodziców

Przyprowadzanie i odbierania dziecka z przedszkola

Zebrania informacyjne dla rodziców odbędą się w ogrodzie przedszkolnym.

1 września o godz. 17.00 – grupa I,

2 września o godz. 17.00 grupa II,

3 września o godz. 17.00 – grupa III.

Prosimy o zabranie ze sobą maseczki lub przyłbicy, gdyż w razie niepogody zebranie odbędzie się w budynku  przedszkolnym. Prosimy także o zabranie ze sobą długopisu.

Ze względów bezpieczeństwa prosimy o przybycie na zebranie jednego rodzica.

Informacja o zmianie godzin pracy przedszkola

Szanowni Państwo,

w wyniku analizy przeprowadzonej w przedszkolach gminnych dotyczącej czasu, w jakim dzieci przebywają w placówce uzyskaliśmy dane z których wynika, że zdecydowana większość dzieci przebywa w przedszkolu od 7 do 10 godzin. Mając na uwadze te dane jak również obecną sytuację epidemiczną w kraju podjęto decyzję, że przedszkola gminne czynne będą 10 godzin dziennie. Ważnym aspektem jest również zapewnienie dzieciom stabilizacji i bezpieczeństwa od 1 września 2020 r., jednocześnie zgodnej z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zgodnie z wytycznymi, jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej, stałej sali a do grupy powinni być przyporządkowani ci sami opiekunowie.

Taka organizacja czasu pracy pozwoli nam na przyjęcie dzieci od 1 września do swoich grup, a zajęcia będą odbywały się z nauczycielami, którzy są wychowawcami danej grupy.

W związku z powyższym informujemy Państwa, że  nasze przedszkole od 1 września 2020 r. będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30. 

 

Z poważaniem

Honorata Junikowska

Dyrektor Przedszkola nr 3

,,Pod Kasztanami“ w Swarzędzu

Zmiany dot. odbierania dzieci z przedszkola

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od 17 czerwca dzieci mogą być odbierane przez babcię, dziadka lub inne osoby dorosłe upoważnione przez rodziców.

Przyprowadzić dzieci do przedszkola mogą nadal tylko rodzice lub prawni opiekunowie.

Informacja o pracy przedszkola w okresie wakacji

Szanowni Państwo

 

Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wymusiło i nadal wymusza dokonywanie zmian w organizacji pracy szkół i placówek oświatowych.

Mając na względzie oczekiwania Rodziców, którzy często w związku z obecną sytuacją wykorzystali już urlopy wypoczynkowe chcielibyśmy, aby w lipcu i sierpniu przedszkole było czynne.

Przychylając się do rekomendacji p. Burmistrza planujemy funkcjonowanie przedszkola w czasie całych wakacji, oczywiście pod pewnymi rygorami i w oparciu o wytyczne władz.

Dlatego też, już dziś informujemy że nie będzie przemieszczania się dzieci pomiędzy przedszkolami, czyli w przedszkolu opieką wakacyjną będą objęte wyłącznie dzieci obecnie uczęszczające do danego przedszkola.

Chęć skorzystania z opieki przedszkolnej w czasie wakacji będziecie Państwo mogli zgłosić bezpośrednio w swoim przedszkolu.

W związku z powyższym pragnąc sprawnie zorganizować czas wakacji w Przedszkolu zapewniając Państwu pomoc i pracownikom możliwość skorzystania z urlopu wypoczynkowego, proszę o informację kto z Państwa potrzebuje opieki nad dzieckiem wraz z podaniem konkretnych terminów.

Pragnę również poinformować Państwa, iż fakt zapisania dziecka nie jest jednoznaczny z przyjęciem dziecka w tym czasie do placówki.

Deklarację zapisu dziecka na okres wakacyjny proszę przesłać na e – maila przedszkole.3.swarzedz@op.pl do 15 czerwca (poniedziałek) do godziny 12:00. 

 

Po 16 czerwca przekażemy Państwu informację o ostatecznej organizacji pracy w Przedszkolu w czasie wakacji tj. lipiec i sierpień.

 

Z poważaniem

 

Dyrektor

Honorata Junikowska

 

 

Odbiór paczek od zajączka

Rodzice, którzy nie odebrali jeszcze paczek od zajączka mogą to w następujących terminach:

– środa, 15.04, w godzinach 8-12

– środa, 22.04, w godzinach 8-12

 

Zapraszamy

Godło Polski
Herb Swarzędza