Archiwalne wpisy dla kategorii ‘Ogłoszenia’

Zmiany dot. odbierania dzieci z przedszkola

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od 17 czerwca dzieci mogą być odbierane przez babcię, dziadka lub inne osoby dorosłe upoważnione przez rodziców.

Przyprowadzić dzieci do przedszkola mogą nadal tylko rodzice lub prawni opiekunowie.

Informacja o pracy przedszkola w okresie wakacji

Szanowni Państwo

 

Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wymusiło i nadal wymusza dokonywanie zmian w organizacji pracy szkół i placówek oświatowych.

Mając na względzie oczekiwania Rodziców, którzy często w związku z obecną sytuacją wykorzystali już urlopy wypoczynkowe chcielibyśmy, aby w lipcu i sierpniu przedszkole było czynne.

Przychylając się do rekomendacji p. Burmistrza planujemy funkcjonowanie przedszkola w czasie całych wakacji, oczywiście pod pewnymi rygorami i w oparciu o wytyczne władz.

Dlatego też, już dziś informujemy że nie będzie przemieszczania się dzieci pomiędzy przedszkolami, czyli w przedszkolu opieką wakacyjną będą objęte wyłącznie dzieci obecnie uczęszczające do danego przedszkola.

Chęć skorzystania z opieki przedszkolnej w czasie wakacji będziecie Państwo mogli zgłosić bezpośrednio w swoim przedszkolu.

W związku z powyższym pragnąc sprawnie zorganizować czas wakacji w Przedszkolu zapewniając Państwu pomoc i pracownikom możliwość skorzystania z urlopu wypoczynkowego, proszę o informację kto z Państwa potrzebuje opieki nad dzieckiem wraz z podaniem konkretnych terminów.

Pragnę również poinformować Państwa, iż fakt zapisania dziecka nie jest jednoznaczny z przyjęciem dziecka w tym czasie do placówki.

Deklarację zapisu dziecka na okres wakacyjny proszę przesłać na e – maila przedszkole.3.swarzedz@op.pl do 15 czerwca (poniedziałek) do godziny 12:00. 

 

Po 16 czerwca przekażemy Państwu informację o ostatecznej organizacji pracy w Przedszkolu w czasie wakacji tj. lipiec i sierpień.

 

Z poważaniem

 

Dyrektor

Honorata Junikowska

 

 

Odbiór paczek od zajączka

Rodzice, którzy nie odebrali jeszcze paczek od zajączka mogą to w następujących terminach:

– środa, 15.04, w godzinach 8-12

– środa, 22.04, w godzinach 8-12

 

Zapraszamy

Prezent od zajączka

Drodzy Rodzice,

Zapraszamy do odbioru paczek od zajączka w środę, 8 kwietnia, w godzinach 8-14.

Oświadczenie o dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla dzieci do 8 r.ż. – plik do pobrania

Kliknij, aby pobrać plik:

OŚWIADCZENIE dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Komunikat nr 3 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz – zawieszenie działalności żłobków, przedszkoli i szkół

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie żłobki, przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

Szanowni Państwo! Dzisiaj w godzinach przedpołudniowych premier ogłosił decyzję o zawieszeniu na 2 tygodnie (do 25 marca) działalności żłobków, przedszkoli, szkół i uczelni. Decyzja ta ma służyć ograniczeniu rozprzestrzeniania się koronawirusa i, oczywiście, obowiązywać będzie również w gminie Swarzędz. 

Odbyliśmy w tej sprawie naradę z dyrektorami swarzędzkich szkół i przedszkoli. Podjęte zostały szczegółowe ustalenia co do dalszego postępowania. 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

► Zawieszenie zajęć dotyczy żłobków, przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych). 

►Czwartek 12 marca i piątek 13 marca br. to dni, w których w żłobkach, przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze. Zwracamy się z prośbą, aby już od czwartku 12 marca rodzice nie posyłali dzieci do żłobków, przedszkoli i szkół. Placówki te pełnić będą jedynie funkcje opiekuńcze dla tych dzieci, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki z dnia na dzień; 

►Od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do żłobków, przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy; 

► Rodzicu, jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. W związku z decyzją rządu, należy pamiętać, że rodzicom dzieci w wieku do 8 lat przysługuje możliwość zwolnienia się u pracodawcy z obowiązku wykonywania pracy, a także otrzymania zasiłku opiekuńczego od ZUS. Standardowo, zasiłek jest wypłacany za okres 14 dni, a w ciągu roku rodzic może z niego skorzystać maksymalnie przez 60 dni w ciągu roku. 

Zasiłek opiekuńczy przysługuje wyłącznie jednemu z pracujących rodziców. Wysokość zasiłku to 80 proc. wynagrodzenia. Aby otrzymać zasiłek, należy złożyć w ZUS wniosek (ZUS Z-15a) oraz oświadczenie o niespodziewanym zamknięciu placówki edukacyjnej dziecka. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS. 

►Uczniu, pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, centra handlowe), miej na uwadze bezwzględną profilaktykę, a więc ograniczenie wszelkich kontaktów i wyjść poza dom. Najbliższe dwa tygodnie to nie są ferie! 

Zwracam się z apelem do Państwa o wspólną odpowiedzialność za bezpieczeństwo nas wszystkich Mieszkańców  i ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i kontaktów w najbliższym otoczeniu. 

Apeluję do Państwa o zrozumienie zaistniałej sytuacji i proszę o zachowanie spokoju i rozwagi. 

► Prosimy śledzić na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje zamieszczane na www.swarzedz.pl oraz oficjalnym facebookowym profilu Swarzędza. 

Z wyrazami szacunku, 

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz 

Marian Szkudlarek 

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Swarzędz!

W związku z doniesieniami na temat rosnącego zagrożenia koronawirusem czuję się w obowiązku przekazać Państwu następujące informacje.

Po posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Swarzędzu stwierdzamy, że brak jest merytorycznego uzasadnienia dla zawieszenia zajęć w placówkach oświatowych. Równocześnie apeluję do rodziców, aby z uwagą obserwowali zdrowie swoich dzieci i – w przypadku stwierdzenia niepokojących objawów (np. nieżytu górnych dróg oddechowych) – natychmiast zasięgali porady lekarskiej lub zgłosili ten fakt do Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Proszę również, aby szczególną troską otoczyć osoby starsze, należące do grupy podwyższonego ryzyka.

Równocześnie apeluję o rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny i profilaktyki zdrowotnej oraz przestrzeganie procedur postępowania związanych z koronawirusem. Proszę o stosowanie się do wszelkich zaleceń służb sanitarnych.

Podjąłem również decyzję o rezygnacji z organizacji na terenie naszej gminy imprez gromadzących większą liczbę osób, zwłaszcza w zamkniętych pomieszczeniach.

Dalsze decyzje będą zależały od rozwoju sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Proszę o zachowanie spokoju i śledzenie informacji zamieszczanych na www.swarzedz.pl oraz na oficjalnym profilu facebookowym Swarzędza.

 

Z wyrazami szacunku,

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

Marian Szkudlarek

 

 

 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu samych pięknych chwil w gronie najbliższych osób, wyjątkowej atmosfery, wiele ciepła rodzinnego i radości oraz dużo zdrowia, szczęścia, optymizmu i serdeczności w nadchodzącym 2020 roku.

Życzą Dyrektor i Pracownicy Przedszkola nr 3

Przedszkole na medal

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt ogłosić, że kolejny raz nasza placówka została zgłoszona do akcji „Głosu Wielkopolskiego” poświęconej przedszkolom – Przedszkole na medal. Zgłoszonym przez Państwa nauczycielem jest pani Ewelina Fedoruk z grupy 1.

Dziękujemy za Państwa zaufanie, zgłoszenie jest dla nas ogromnym wyróżnieniem i wiąże się z zaufaniem i docenieniem naszej pracy.

Zachęcamy do głosowania

GŁOSOWANIE NA PRZEDSZKOLE

GŁOSOWANIE NA NAUCZYCIELA

Zebranie informacyjne

Zapraszamy rodziców dzieci wszystkich grup na zebrania informacyjne,
które odbędą się 12.09.2019 o godz. 17:00 w salach przypisanych do grup wiekowych.

Godło Polski
Herb Swarzędza