W roku szkolnym 2020/2021 Przedszkole pełni dyżur letni w sierpniu.