ROZWIJANIE INTELIGENCJI WIELORAKICH

W naszym Przedszkolu w ramach realizacji Innowacji Pedagogicznej OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE rozwijamy u dzieci inteligencje wielorakie. Optymistyczne przedszkole to miejsce, gdzie dzieci czują się swojsko, gdzie rozwijane są ich talenty i zainteresowania, dlatego tak ważna jest sala, w której dziecko spędza najwięcej czasu. Dla prawidłowego rozwoju dziecka niezbędne są kąciki zainteresowań. I tak, w naszym przedszkolu dzieci mają do dyspozycji:

 • Kącik czytelniczy / miejsce oglądania książek, opowiadania, słuchania bajek/
 • Kącik konstruktora / dzieci rozwijają talenty konstruktorskie /
 • Kącik plastyczny / dzieci rozwijają talenty plastyczne /
 • Kącik matematyczny ( dzieci poznają tajniki matematyki)
 • Kącik podróżnika ( miejsce oglądania map, atlasów, książek o różnych krajach)
 • Kącik przyrodniczy ( miejsce  gdzie dzieci tworzą kącik zgodnie z aktualną porą roku)

W 1983r. H. Gardner, psycholog, ogłosił teorię wielu inteligencji, której podstawą jest przekonanie, że nie istnieje jedna, ogólna zdolność umysłowa, ale każdy mózg ma specyficzną „mapę talentów”. Gardner wyróżnił osiem rodzajów inteligencji:

 • językową
 • logiczno- matematyczną
 • muzyczną
 • wizualno – przestrzenną
 • przyrodniczą
 • kinestetyczną (ruchową)
 • interpersonalną
 • intrapersonalną

Dziesięć zasad, aby skutecznie wykorzystać teorię inteligencji wielorakich:

 1. Każde dziecko jest inne, ma swoje mocne i słabe strony.
 2. Wszystkie rodzaje inteligencji są równie cenne.
 3. Każdy rodzaj inteligencji warto i można rozwijać.
 4. Niełatwo zdiagnozować specyficzne umiejętności dzieci; najlepiej jest o to zapytać, albo dać im swobodę wyboru.
 5. Ocenianie musi być „sprawiedliwe wobec inteligencji”; każda z nich jest cenne i warta uznania.
 6. Możemy się nie martwić o dzieci ogólnie bardzo uzdolnione, które są dobre we wszystkim. Przedmiotem troski wychowawczej rodziców i nauczycieli powinny być w szczególności dzieci, którym należy pomóc odkryć i rozwijać ich najmocniejsze strony, aby miały w przyszłości szanse odnosić sukcesy.
 7. Nie należy ukierunkować dziecka na jeden rodzaj inteligencji; nawet jeśli nie przejawia uzdolnień z innej dziedziny, powinno się poprzez diagnozę i ćwiczenia zapewnić im jak najbardziej wszechstronny rozwój.
 8. Bardzo ważne jest kształtowanie emocjonalnych zdolności dzieci.
 9. Podstawową powinnością rodziców i nauczycieli jest indywidualne traktowanie każdego dziecka. To konieczne!
 10. Czasami na rozwijanie konkretnej inteligencji potrzeba więcej czasu i metod; powodzenie zależy od predyspozycji dziecka i chęci rodziców i nauczycieli.

Możliwości mózgu są ogromne. Można pomóc dzieciom w zwiększeniu potencjału umysłowego, w rozwijaniu zainteresowań i talentów, a w perspektywie w osiąganiu sukcesu. Każde dziecko posiada wszystkie rodzaje inteligencji, chociaż  w różnym stopniu. Ważne, że ludzki mózg rozwija się w trakcie aktywności, a tę można osiągnąć dzięki ćwiczeniom. Bawiąc się z dzieckiem rodzice uczą się rozwiązywania problemów.

Zachęcamy do pracy z dzieckiem. Udanej zabawy.