ODPŁATNOŚĆ ZA MARZEC 2024 r.

TERMIN PŁATNOŚCI:  10.0342024 r.

KONTO NR:  BNP PARIBAS  31 1600 1084 1849 8107 4000 0001

KA/25/6802 198,50
KA/24/6768 292,00
KA/11/1462 117,60
KA/12/8028 333,90
KA/13/3544 385,90
KA/15/9733 222,60
KA/16/0505 252,30
KA/18/4742 246,90
KA/20/3844 312,80
KA/21/2768 140,50
KA/22/1000 143,10
KS/23/8633 181,80
KS/05/4155 198,90
KA/01/0978   42,00
KA/02/9935 250,92
KA/03/6127 312,00
KA/04/2291 246,60
KA/06/9161 254,40
KS/08/1806 238,50
KS/27/2878   51,60
KS/17/0493 173,60
KA/28/0857 319,20
KS/10/2111 264,60
KS/24/1245 302,10
KS/25/7318 119,70

 

 

 

 

 

 

 

 

KS/21/9038 318,00
KS/20/5103 323,50
KS/19/9514 326,80
KS/16/9060 316,10
KS/15/9056    60,20
KS/14/6046 276,20
KS/13/3004 274,20
KS/12/4052 343,00
KS/11/9102 111,30
KS/09/7118 335,20
KS/08/4065 333,90
KS/07/7710 388,50
KS/06/6057 220,00
KS/28/7155 291,40
KS/28/9083 328,40
KS/03/6029 204,10
KS/02/0119 292,00
KS/01/2097 262,80
KS/31/5495 342,70
KS/26/4723 544,00
KS/05/5901 174,90
KS/27/9483 131,40
KS/17/5082 145,70
KS/28/7291 204,40
KS/29/5199 251,50
KS/30/7154 251,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KL/25/8109 144,00
KL/24/7340 216,00
KL/22/9959 204,00
KL/21/3028 456,00
KL/20/9773 270,30
KL/17/2967 193,40
KL/16/5687 204,40
KL/15/0071 189,80
KL/14/5593 259,00
KL/12/5447 333,90
KL/27/4464 324,00
KL/26/9708 225,20
KL/07/2925 216,00
KL/30/4694 180,00
KL/32/2054 252,00
KL/29/8107 344,00
KL/02/   —–
KT/20/5125 216,00
KT/09/1380 216,00
KT/26/4078 204,00
KT/27/2063 240,00
KL/28/7345 361,20
KL/31/7067 289,80

 

 


 

Standardy i Polityka ochrony dzieci – P3

 


 

KAMPANIA – Blisko telefonu – daleko od dziecka

DLACZEGO TA KAMPANIA JEST WAŻNA?

Zdrowy rozwój emocjonalny dziecka!
Jakość relacji rodzic-dziecko w pierwszych latach życia wpływa kluczowo na zdrowy rozwój emocjonalny dzieci. Kampania wskazuje na negatywny wpływ ekranów na relacje, podkreślając potrzebę budowania bezpiecznej więzi.

Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych dziecka!
Wczesne lata są kluczowe dla rozwijania umiejętności komunikacyjnych dzieci. Kampania tłumaczy, jak skupienie rodziców na telefonach w trakcie interakcji może mieć negatywne długoterminowe konsekwencje dla rozwoju kompetencji społecznych i komunikacyjnych dziecka.

Problem cyfrowego rozproszenia!
W obliczu wyzwań utrzymania uwagi podczas wspólnego czasu z dzieckiem, kampania zwraca uwagę na negatywne skutki rozproszenia uwagi wynikającego z korzystania z telefonu w obecności dzieci i inspiruje do świadomego podejścia do rodzicielstwa.

Inspiracja do refleksji!
Kampania nie tylko identyfikuje problemy, ale także proponuje konstruktywne rozwiązania i wskazówki dla rodziców. Zachęca do refleksji nad równowagą między korzystaniem z technologii a budowaniem relacji rodzinnych, wspierając zdrowsze funkcjonowanie rodzin.

Edukacja cyfrowa rodziców!
Kampania stawia na edukację rodziców dotyczącą zdrowego korzystania z technologii w obecności dzieci. Dąży do wsparcia rodzin w ustalaniu zasad i granic w celu tworzenia bezpiecznego środowiska dla rozwoju dzieci!

DLACZEGO RELACJA RODZICA Z DZIECKIEM  
W PIERWSZYCH LATACH JEGO ŻYCIA JEST TAKA WAŻNA? 

Wszystkie doświadczenia z pierwszych lat życia wpływają na nasze późniejsze zachowanie, bo skojarzenia powstałe na wczesnym etapie życia są niezwykle silne i głębokie. Szczególnie te związane z opieką, kojeniem, atmosferą emocjonalną. To właśnie one będą wpływać na to, jak w toku dorastania będziemy doświadczać relacji i jak je będziemy interpretować. Jeśli w tym okresie życia dziecko ma wystarczająco dobrych opiekunów, którzy w miarę dobrze rozpoznają jego potrzeby i z troską je zaspokajają oraz otaczają je miłością i uwagą, dziecko wytwarza ufny styl przywiązania. Jeśli zaś dziecko doświadcza wtedy zaniedbania, opuszczenia, wpłynie to negatywnie na poczcie bezpieczeństwa w dalszym życiu.

W budowaniu bezpiecznej więzi najważniejsze są:

  • obecność opiekunów w życiu dziecka,
  • zaangażowanie w opiekę,
  • reagowanie na wysyłane przez dziecko sygnały,
  • kojenie, gdy dziecko odczuwa dyskomfort,
  • wspólne aktywności.