ODPŁATNOŚĆ ZA KWIECIEŃ 2022

TERMIN PŁATNOŚCI:  10.05.2022 r.

KONTO NR:  BNP PARIBAS  31 1600 1084 1849 8107 4000 0001

 

          KOD KWOTA DO ZAPŁATY
KT/25/5363 422,00 zł
KT/24/2879 261,00 zł
KT/23/7039 198,00 zł
KT/22/6620 246,00 zł
KT/21/4896 156,00 zł
KT/20/5125 140,00 zł
KT/19/7019 187,00 zł
KT/18/1985 239,00 zł
KT/17/0271 216,00 zł
KT/16/1697 123,00 zł
KT/15/8029 224,00 zł
KT/14/9887 158,00 zł
KT/13/2242 199,00 zł
KT/12/9615 156,00 zł
KT/11/6644 273,00 zł
KT/10/1633 112,00 zł
KT/09/1380 229,00 zł
KT/08/1226 198,00 zł
KT/07/2544 132,00 zł
KT/06/1767 432,00 zł
KT/05/3067 224,00 zł
KT/04/1272 165,00 zł
KT/03/8891 198,00 zł
KT/02/2256 198,00 zł
KT/01/8980 177,00 zł
KT/26/4078 211,00 zł
KT/27/2063   88,00 zł
KT/28/8559  231,00 zł

 

 

 

 

 

        KOD KWOTA DO ZAPŁATY
KL/23/6356 144,00 zł
KL/22/3461 121,00 zł
KL/21/6214 126,00 zł
KL/20/8895 126,00 zł
KL/19/5080 131,00 zł
KL/18/0914   81,00 zł
KL/17/7155 153,00 zł
KL/16/7521 168,00 zł
KL/15/5329   63,00 zł
KL/14/1794 117,00 zł
KL/13/0031 117,00 zł
KL/12/7044 201,00 zł
KL/11/0022 140,00 zł
KL/10/2623 193,00 zł
KL/09/1867 166,00 zł
KL/08/5778 144,00 zł
KL/07/1172 194,00 zł
KL/06/5469 148,00 zł
KL/05/0256 126,00 zł
KL/04/2527 126,00 zł
KL/03/9027 387,00 zł
KL/02/2806 128,00 zł
KL/01/7311 ——-
KL/24/3331 193,00 zł
KL/25/2706   67,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        KOD KWOTA DO ZAPŁATY
KS/24/4518     18,00 zł
KS/23/2402     60,00 zł
KS/22/8104   153,00 zł
KS/21/9038   134,00 zł
KS/20/5103   211,00 zł
KS/19/1060   215,00 zł
KS/18/6008     84,00 zł
KS/17/6007     88,00 zł
KS/16/9060     157,00 zł
KS/15/9056    85,50 zł
KS/14/6046   219,00 zł
KS/13/3004   156,75 zł
KS/12/4052   179,00 zł
KS/11/9102   144,00 zł
KS/10/5098     11,00 zł
KS/09/7118    186,00 zł
KS/08/4065    361,50 zł
KS/07/1072    154,00 zł
KS/06/6057    117,25 zł
KS/05/9109    189,00 zł
KS/04/9083    198,00 zł
KS/03/6029    ————
KS/02/0119    199,50 zł
KS/01/2097     169,00 zł