RODO W PRZEDSZKOLU NR 3,, POD KASZTANAMI”

W wyniku powierzenia naszej placówce sprawowania opieki nad dziećmi, dane osobowe dzieci oraz Państwa, jako ich rodziców, w zakresie niezbędnym do realizacji edukacji przedszkolnej w naszej placówce, są gromadzone i przetwarzane przez  Przedszkole nr 3,, Pod Kasztanami”
Posiadają Państwo prawo do informacji, jakie dane są zgromadzone oraz prawo do ich poprawiania. Jednocześnie informuję, że posiadają Państwo także prawo do żądania usunięcia danych osobowych z naszej bazy danych, ale usunięcie danych oznacza automatyczną rezygnacje z usług naszej placówki, ponieważ przedszkole nie będzie mogło jej realizować.

Dane osobowe Państwa dzieci (i tylko dzieci) obejmujące wyłącznie: imię, nazwisko, Pesel, adres zamieszkania i zameldowania przedszkole udostępnia wyłącznie: Urzędowi Miasta i Gminy Swarzędz, na podstawie ustawy o systemie oświaty, a także Ministerstwu Edukacji Narodowej (za pośrednictwem systemu informacji oświatowej SIO) na podstawie przepisów ustawy o systemie informacji oświatowej.

KLAUZULA (1)

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych- monitoring