Proszę o zapoznanie się z zasadami przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola, które będą obowiązywały od 1 września 2020 r.  Wydrukowaną i podpisaną deklarację rodziców  należy przekazać nauczycielowi lub pracownikowi przedszkola przyjmującemu Państwa dziecko 1 września.

Deklaracja rodziców

Przyprowadzanie i odbierania dziecka z przedszkola

Zebrania informacyjne dla rodziców odbędą się w ogrodzie przedszkolnym.

1 września o godz. 17.00 – grupa I,

2 września o godz. 17.00 grupa II,

3 września o godz. 17.00 – grupa III.

Prosimy o zabranie ze sobą maseczki lub przyłbicy, gdyż w razie niepogody zebranie odbędzie się w budynku  przedszkolnym. Prosimy także o zabranie ze sobą długopisu.

Ze względów bezpieczeństwa prosimy o przybycie na zebranie jednego rodzica.