Szanowni Państwo

 

Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wymusiło i nadal wymusza dokonywanie zmian w organizacji pracy szkół i placówek oświatowych.

Mając na względzie oczekiwania Rodziców, którzy często w związku z obecną sytuacją wykorzystali już urlopy wypoczynkowe chcielibyśmy, aby w lipcu i sierpniu przedszkole było czynne.

Przychylając się do rekomendacji p. Burmistrza planujemy funkcjonowanie przedszkola w czasie całych wakacji, oczywiście pod pewnymi rygorami i w oparciu o wytyczne władz.

Dlatego też, już dziś informujemy że nie będzie przemieszczania się dzieci pomiędzy przedszkolami, czyli w przedszkolu opieką wakacyjną będą objęte wyłącznie dzieci obecnie uczęszczające do danego przedszkola.

Chęć skorzystania z opieki przedszkolnej w czasie wakacji będziecie Państwo mogli zgłosić bezpośrednio w swoim przedszkolu.

W związku z powyższym pragnąc sprawnie zorganizować czas wakacji w Przedszkolu zapewniając Państwu pomoc i pracownikom możliwość skorzystania z urlopu wypoczynkowego, proszę o informację kto z Państwa potrzebuje opieki nad dzieckiem wraz z podaniem konkretnych terminów.

Pragnę również poinformować Państwa, iż fakt zapisania dziecka nie jest jednoznaczny z przyjęciem dziecka w tym czasie do placówki.

Deklarację zapisu dziecka na okres wakacyjny proszę przesłać na e – maila przedszkole.3.swarzedz@op.pl do 15 czerwca (poniedziałek) do godziny 12:00. 

 

Po 16 czerwca przekażemy Państwu informację o ostatecznej organizacji pracy w Przedszkolu w czasie wakacji tj. lipiec i sierpień.

 

Z poważaniem

 

Dyrektor

Honorata Junikowska