Materiały ćwiczeniowe do pobrania dla dzieci, które podejmują próby wywołania głoski „r” i uczą się wymawiać głoskę „r”.

Uwagi dl rodziców – zasady powtarzania zbitek td dd

c.d. 3 zdania td dd

c.d. zdania z td dd

ćwicz. usprawniania języka r

ddobny deszczyk

drrrrr dddd

wiersz r Piotr z Sanoka

wiersz r Truteń Trul

zbitki td dd

zdania td dd