Zapraszamy rodziców dzieci wszystkich grup na zebrania informacyjne,
które odbędą się 12.09.2019 o godz. 17:00 w salach przypisanych do grup wiekowych.