Dziś nabywaliamy umiejętność orientacji w zakresie swojego ciała oraz kierunków.