WYNIKI REKRUTACJI I POTWIERDZANIE WOLI

07 kwietnia 2021r.o godz. 15:00 opublikowane zostaną listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli.

Od 07 kwietnia 2021 r do 14 kwietnia 2021 r.- rodzice dzieci przyjętych do Przedszkola składają druk „Potwierdzenie woli zapisu do przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane”.

Brak potwierdzenia woli we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Potwierdzenia woli można dokonać w Przedszkolu
codziennie w godzinach 9:00 – 14:00 podpisany i zeskanowany dokument lub zdjęcie dokumentu  można również przesłać e-mail: przedszkole.3.swarzedz@op.pl