Dzięki uprzejmości mamy Nikodema z grupy 3. i Łucji z grupy 1. wszystkie dzieci mogły uczestniczyć w warsztatach artystycznych. Miały możliwość poznania barw podstawowych oraz tworzenia rożnych konfiguracji barw pochodnych. W małych zespołach wykonywały także obrazy poświęcone wybranej barwie. Dziękujemy Pani Mariannie za poświęcony czas dzieciom i podzielenie się z nimi swoją wiedzą i pasją.