Szanowni Państwo,

Warsztaty  dla rodziców dzieci w wieku 1-7 lat – KRĄG BEZPIECZEŃSTWA. Udział w spotkaniach jest bezpłatny, stanowią one element programu „NIE JESTEŚ SAM – profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”, skierowanego do rodzin z małymi dziećmi z województwa wielkopolskiego. Projekt finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Czasami rodzice bywają zagubieni i nie wiedzą, jak odpowiadać na sygnały i potrzeby dziecka. Program Krąg bezpieczeństwa (Circle of Security® Parenting™) opiera się na wieloletnich badaniach nad tym, jak można wspierać i wzmacniać bezpieczną relację rodzic-dziecko.

W trakcie spotkań prowadzący pracują z grupą rodziców w oparciu o sprawdzony i potwierdzony badaniami, licencjonowany program. W trakcie 8 dwugodzinnych spotkań uczestnicy biorą udział w ćwiczeniach, oglądają krótkie nagrania zachowań dzieci i reakcji ich rodziców oraz zastanawiają się nad własnymi doświadczeniami wychowywania i bycia wychowywanymi.

Celem programu jest wspieranie rodziców małych dzieci w następujących obszarach:

  • Rozumienie świata uczuć i przeżyć dziecka poprzez naukę odczytywania ich emocjonalnych potrzeb.
  • Wspieranie zdolności dziecka do radzenia sobie z własnymi emocjami.
  • Wzmacnianie rozwój poczucia własnej wartości dziecka.

PROWADZENIE: Adama Stepnowski-Said (psycholog) i Beata Granops (psycholog)

TERMINY: wtorki, 13, 20, 27 września, 4, 11, 18, 25 października, 8 listopada w godzinach: 19:15-21:15(Uczestnicy deklarują udział we wszystkich spotkaniach)

MIEJSCE: Centrum ZERO-PIĘĆ, ul. Prusa 14/7, Poznań

ZGŁOSZENIA: poprzez wiadomość SMS na numer: 501034850

O zakwalifikowaniu się do grupy decyduje telefoniczna rozmowa rekrutacyjna. Jej termin zostanie ustalony po przyjęciu zgłoszenia.

Serdecznie pozdrawiam,

Beata Granops