Standardy ochrony dzieci.

Na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1606) zmieniające dotychczasową ustawę z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, której tytuł na mocy tychże zmian otrzymuje brzmienie „o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym  i ochronie małoletnich” (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1304 z późn. zm.) w naszym przedszkolu wprowadzono Standardy i Politykę Ochrony Dzieci, które opracowano w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom oraz eliminowania potencjalnych zagrożeń.

Dokument znajduje się na stronie internetowej przedszkola www.pod-kasztanami.swarzedz.pl   w zakładce DLA RODZICÓW, jest także dostępny dla wszystkich zainteresowanych na tablicy w holu przedszkola.

Wersję graficzną dla dzieci umieszczono w widocznym miejscu na korytarzach przy salach zabaw.

Osoby z personelu przedszkola zostały przeszkolone w zakresie ochrony małoletnich przed krzywdzeniem, w tym rozpoznawania oznak nadużyć, jak również podjęcia odpowiednich działań  w przypadku wystąpienia zagrożeń.

 

Honorata Junikowska

Dyrektor przedszkola