Bądź EKO !

Wymyśl hasło promujące ekologiczne zachowania, zarówno wśród dzieci jak i dorosłych.  

Eko-hasło należy  wrzucić do 10.04.2019  do skrzyni pomysłów ( szatnia na parterze).

Liczymy na kreatywność!