Wypełnione wnioski  można składać
w Przedszkolu nr 3 ,, Pod Kasztanami” w dniach:

02.03.2015 – 20.03.2015 w godzinach 7.00 – 16.00

23.03.2015 – 30.03.2015 w godzinach 7.00 – 17.00

31.03.2015 w godzinach 7.00 – 15.00.