Poniżej zamieszczamy klauzulę informacyjną dotyczącą RODO.

klauzula informacyjna – art. 13 i 14 – przedszkole- RODO