Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy rekrutację na rok szkolny 2021/2022.

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola mają obowiązek złożyć

deklarację o dalszym uczęszczaniu dziecka do naszego przedszkola w

terminie od 1 do 15 lutego 2021 r.

Niezłożenie deklaracji w  w/w terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu.

 

Deklaracje można pobrać przy wejściu do przedszkola.

Wypełnione proszę wrzucać do przygotowanego pojemnika.