W ramach Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym
„Z darami natury świat nie jest ponury!”  zrealizowaliśmy minimum 10 zadań z zakresu edukacjiekologicznej i plastycznej, które miały na celu kształtowanie postaw proekologicznych,pobudzanie kreatywności dzieci i nauczycieli oraz zapoznanie z ideą zero waste.