Nasze Przedszkole bierze udział w projekcie HAPPY KINDEGARTEN 2021, który w swojej konstrukcji spełnia dwa kierunki realizacji polityki oświatowej Ministra Edukacji Narodowej wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro z głównym naciskiem na kształtowanie zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie a tym samym dobrostan psychiczny i emocjonalny. Drugim kierunkiem jest Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności poprzez rozwój umiejętności zawodowych…”w tym uczeniu się dorosłych.Program Happy Kindergarten wzmacnia pozytywny klimat przedszkola, pozwala na nowo odkryć własne zasoby, które pozwolą zoptymalizować współpracę w zespole i w relacji z dzieckiem oraz rodzicem.