Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka zakwalifikowanego do Przedszkola nr 3 ,, Pod Kasztanami” w Swarzędzu należy składać  od 15 – 24 .04.2019 r. w godzinach 7.00 – 15.00