OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE

,,Optymistyczni lepiej się uczą, są zdrowsi, więcej zarabiają, zakładają długotrwałe i szczęśliwe małżeństwa, utrzymują więź ze swoimi dziećmi, a nawet dłużej żyją”

Alan Loy McGinnis
2010. nasze przedszkole przystąpiło do ogólnopolskiego programu OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE autorstwa Ireny Dzierzgowskiej i Mireli Nawrot.

Wg założeń tego programu wspólnym celem nauczycieli, rodziców i całego personelu jest wychowanie dzieci, aby przejawiały zachowania konstruktywne, były życzliwe, przyjazne dla otoczenia, żyły zgodnie, były chętne do pomocy, współpracy, były tolerancyjne, wrażliwe na krzywdę ludzką, zaangażowane we wszystko to, co wzmacnia szczęście każdego człowieka.

Jego celem jest:

 • rozwijanie u dziecka optymizmu i poczucia własnej wartości,
 • nauczenie jak radzić sobie w różnych sytuacjach,
 • rozwijanie zainteresowań i talentów dzieci.

Ale nawet najciekawsze programy nie przyniosą efektów bez wsparcia rodziny. Chcemy informować Państwa o etapach realizacji programu i zachęcać do wdrażania w domu jego elementów.

Mamy nadzieję, że naszych wychowanków w przyszłości będzie cechować najwyższy poziom optymizmu. Będą oni każdego ranka budzić się w pogodnym nastroju. Czy będą mieć jakieś problemy? Na pewno! Ale będą wierzyć, że sobie z nimi poradzą.

OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE

ma siedem znaków szczególnych, jak tęcza:

tecza7
Kolor czerwony – najcieplejszy, to wychowanie
Dzieci są życzliwe, uprzejme, zaradne…

Kolor pomarańczowy – inteligencje wielorakie
Przedszkole diagnozuje inteligencje dzieci. Jest urządzone w sposób,
który wspiera różnorodne zainteresowania.

Kolor żółty – sukces każdego dziecka
Przedszkole dostrzega sukcesy każdego dziecka, wzmacnia je
i omawia z rodzicami.

Kolor zielony – coraz wyższy poziom umiejętności
Przedszkole umiejętnie ocenia osiągnięcia dzieci.

Kolor niebieski – optymistyczni rodzice
Przedszkole prowadzi Klub Rodziców.

Kolor granatowy – optymistyczny personel
Przedszkole dba o stały rozwój personelu. Wszyscy dorośli przestrzegają wspólnie uzgodnionych zasad optymistycznego postępowania.

Kolor fioletowy – promocja
Przedszkole profesjonalnie prowadzi działania z zakresu promocji placówki,
np. przedszkole publikuje swoje osiągnięcia w prasie.

Jak więc wychować optymistę?

Domowe wychowanie optymisty trzeba zacząć od siebie. Optymistyczni rodzice wychowują zaradne, ufne i pewne siebie dzieci.

Oto cztery podstawowe rady, w jaki sposób w rodzinie wychowywać optymistów::

 1. Rada – Zwracajcie uwagę na sposób chwalenia i krytykowania dzieci.
 2. Rada – Starajcie się rozpoczynać każdy dzień w spokojnej, optymistycznej atmosferze.
 3. Rada – Opowiadajcie swojemu dziecku wiele bajek i historii z optymistycznym zakończeniem.
 4. Rada – Bawcie się ze swoim dzieckiem tak często, jak tylko możecie!

Na początek drogi rodzicu sprawdź czy jesteś optymistą.
Rozwiąż test:

(Oceń w skali 1 – 4 poniższe stwierdzenia

1 – zdecydowanie nie; 2 – raczej nie; 3 – raczej tak; 4 – zdecydowanie tak)

 1. Rano budzę się zwykle w dobrym nastroju
 2. Potrafię kierować swoim życiem
 3. Przeszkody motywują mnie do ich pokonania
 4. Uważam, że większość ludzi mnie lubi
 5. Mam dobre pomysły
 6. Panuję nad swoimi emocjami
 7. Mam sporo energii i zapału
 8. Lubię swoją pracę
 9. Chętnie podejmuję nowe wyzwania
 10. Nigdy się nie nudzę!

Wyniki:

10 – 25 punktów – nie jest dobrze. Trzeba koniecznie poprawić twój poziom optymizmu.
26 – 34 punkty – nie najgorzej, ale warto poprawić swój wynik.
35 – 40 punktów – świetnie. Prawdziwy optymista z Ciebie.