ZAPRASZAMY do udziału w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM DLA DZIECI

W WIEKU PRZEDSZKOLNYM org. zdalnie – „Dzieci z różnych stron świata” .

Uczestnik konkursu wykonuje pracę plastyczną w formacie A4 ukazującą dziecko z dowolnej części świata;

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest umieszczenie przez rodziców, prawnych opiekunów lub nauczycieli dziecka w terminie do 25 maja 2020 zdjęć prac konkursowych na facebookowej stronie Przedszkola nr 74 im. Misia Uszatka
w Poznaniu oraz w wiadomości prywatnej. Prace można przesłać na maila ewelinafedoruk95@gmail.com;

Zwycięzcy otrzymają nagrody, ponadto każdy uczestnik otrzyma dyplom za udział w konkursie drogą elektroniczną i niespodziankę;

Celem konkursu jest miedzy innymi rozbudzanie świadomości kulturowej i zainteresowania światem u dzieci, promowanie postawy wzajemnego szacunku i życzliwości, profilaktyka nietolerancji, rozwijanie dziecięcej kreatywności oraz współpracy między przedszkolami;

Szczegóły w Regulaminie konkursu dostępnym tu:

REGULAMIN

PRZEDSZKOLE NR 74 IM. MISIA USZATKA W POZNANIU