Drodzy  Państwo, zachęcamy do dokonania spisu powszechnego  i na prośbę Wydziału Spraw Obywatelskich przekazujemy informacje, przydatne w tej kwestii.