Nabór do Przedszkola na rok szkolny 2023 -2024

  • 1 marca 2023 rozpoczyna się rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Swarzędz.
  • Postępowanie rekrutacyjne będzie się odbywać drogą elektroniczną.
  • Wnioski należy rejestrować pod adresem https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/swarzedz, następnie wydrukować i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.
  • Nabór dotyczy dzieci z roczników 2017 – 2020 mieszkających na terenie Gminy Swarzędz.
  • Numer telefonu pod którym można uzyskać informacje 61 8172556.
  • Wypełnione wnioski w Przedszkolu nr 3,, Pod Kasztanami” można składać w dniach od 1 do 15 marca w godzinach 9.00 – 14.00.