Jak co roku najstarsze przedszkolaki wzięły udział w konkursie sportowym organizowanym w
Przedszkolu „ Koszałek opałek” w Kobylnicy.
Zabawa była rewelacyjna, były gry i zabawy ruchowe, zagadki sportowe a wszystkiemu towarzyszyła
zasada fair play.