27 marca przedstawiciele najstarszej grupy z naszego przedszkola rywalizowali w konkursie poszerzającym wiedzę o regionie wielkopolskim. Dzieci wykazały się znajomością wyrażeń gwarowych, umiejętnością w rozpoznawaniu charakterystycznych budowli Swarzędza oraz Poznania. Odtańczyli taniec ludowy,,Kozali mi kury paść” oraz profesjonalnie przygotowały prezentację wielkanocnego zwyczaju przygotowywania pisanek i święconki w formie scenki słowno-muzycznej. Jury było zachwycone, a dzieci troszeczkę onieśmielone długimi brawami. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.