Pierwszy koncert w roku szkolnym  2020/2021 odbył się w innej formie niż dotychczas. Choć wystąpili ci sami artyści z grypy Art Bonsai co zwykle, sam koncert odbył się wirtualnie. Dzięki wykorzystaniu sprzętu komputerowego i projektora przedszkolaki poznały : „skandynawskie sekrety”, bo taki tytuł miał koncert.