Podczas drugich zajęć dzieci z grupy 2 wykonały kubkowy statek, przećwiczyły proste zapisanie kodu składającego się z trzech domów i kolorów. Wspólnie zagraliśmy także w grę dotyczącą poznawania zasad bezpieczeństwa.