Klub Optymistycznych Rodziców

Drodzy Rodzice!

W dniu 6 września 2012 odbyło się zebranie, na którym ogłosiliśmy chęć prowadzenia „Klubu Optymistycznych Rodziców”. Zostały zaprezentowane założenia programu i zasady uczestnictwa w klubie. Wielu z Państwa skorzystało z tej szansy i zapisało się do Klubu.

Nasze przedszkole od 3 lat realizuje program „Optymistyczne Przedszkole”. Program dał nauczycielom wiele alternatywnych metod do twórczej pracy z dzieckiem. Nasz przedszkole wiedząc, że każde dziecko jest inne zapewniło każdemu przedszkolakowi optymalne warunki rozwojowe i przyjazne środowisko wspierające ten rozwój

Program „Optymistyczne Przedszkole” pomaga w stworzeniu przyjaznej, pięknej rzeczywistości przedszkolnej, uczy dzieci przekraczania granic, przełamywania barier i wychodzenia ze schematów.

Nie można wychować optymisty tylko w przedszkolu, ale także dom rodzinny przedszkolaka musi brać w tym udział. Stąd nasza inicjatywa. Włączając do ścisłej współpracy Państwa jesteśmy w stanie zbudować ujednolicony system oddziaływań wychowawczych pozwalający wzmocnić poczucie wartości dziecka, wpływać na poczucie jego możliwości w działaniu, uczyć rozpoznawania i kontrolowania emocji

Naszym wspólnym celem jest wychowanie przedszkolaków, którzy przejawiają zachowania konstruktywne, którzy są życzliwi, chętni do pomocy i współpracy, którzy są tolerancyjni, wrażliwi na ludzką krzywdę, którzy będą bronić naszych przekonań.

Optymistyczne wychowanie powinniśmy zacząć od siebie. Życie niesie radości i smutki, sukcesy, ale i porażki oraz niepowodzenia. Jednak optymistyczne nastawienie pozwoli nam uwierzyć, że poradzimy sobie w każdej sytuacji. Optymizm jest warunkiem sukcesu. Optymistyczni rodzice wychowują zaradne, ufne i pewne siebie dzieci.

Nasz klub „Optymistycznych Rodziców” będzie miał charakter warsztatowy. Tematyka spotkań będzie ustalana z rodzicami. Zajęcia dla rodziców będą zakładać podmiotowe traktowanie dziecka. Rodzic będzie musiał przede wszystkim nastawić się na pracę nad sobą i od siebie zacząć wszelkie zmiany. Każdy rodzic będzie musiał uświadomić sobie własny, jasny system wartości, aby móc wpajać go swojemu dziecku. Rodzic będzie musiał pozbyć się pewnych stereotypów i mitów dotyczących wychowania. Na zajęciach rodzic będzie się uczył się prawidłowych relacji z dziećmi i dobrej komunikacji – „ aby dzieci nas słuchały”

Poniżej zostaną przestawione pokrótce najważniejsze przesłania i propozycje „Klubu Rodziców” – jak wychować optymistę. Może te punktu pomogą niezdecydowanym jeszcze rodzicom do zapisania się do klubu.

  1. Dbajmy o właściwy nastrój w czasie prostych domowych czynności
  2. Uważnie słuchajmy nasze dzieci- utrzymujmy kontakt wzrokowy, zadawajmy pytania wyjaśniające, nie przypisujmy tego czego dziecko nie miało na myśli, nie wyśmiewajmy
  3. Zaakceptujmy uczucia dziecka – pozwólmy je wyrazić, aby złe uczucia zrobiły miejsce dobrym, pokażmy jak je wyrazić, aby nie zrobić krzywdy innym
  4. Pomóżmy nazywać emocje, które przeżywa nasze dziecko np.: „rozumiem, że jesteś zły”, „wygląda na to, że jesteś smutny”
  5. Rodzic powinien świadomie i konsekwentnie stosować przemyślany sposób krytykowania swojego dziecka. Krytykować możemy, ale ważne jest w jaki sposób to robimy
  6. Wykorzystujmy zabawę do uczenia dziecka optymizmu, wytrwałości i radzenia sobie z trudnościami. Wychowujmy poprzez czytanie optymistycznych bajek i opowiadań
  7. Pomagamy dziecku pokonywać strach
  8. Chwalmy nasze dziecko. Pochwała pomaga w kształtowaniu dobrego obrazu siebie, dodaje wiary.

KODEKS OPTYMISTYCZNYCH RODZICÓW!!!

1. Chcemy, żeby nasze dzieci miały zdrowe ciało i zdrową psychikę. Progniemy, żeby były radosne i pełne optymizmu.

2. Będziemy starali się, aby otoczenie naszych dzieci było przepełnione miłością.

3. Głęboko wierzymy w sens mądrego wychowania i w to, że może ono skutecznie rozwinąć wrodzone zalety, zmniejszyć wady i pomóc dziecku stać się odpowiedzialnym i dobrym człowiekiem.

4. Optymistyczne wychowanie zaczniemy od siebie. Jako optymiści wierzymy, że potrafimy poradzić sobie z porażkami i niepowodzeniami.

5. Będziemy się starali, aby w naszym domu było wiele radości, śmiechu, poczucia humoru.

6. Pokażemy naszym dzieciom jak ważna jest życzliwość dla innych ludzi. Poczucie wartości i pewności siebie ułatwi im naukę, kontakty z rówieśnikami i dorosłymi.

7. Nie możemy ochronić dzieci przed wszystkimi niebezpieczeństwami, ale postaramy sie nauczyć je odwagi  i rozsadku wtedy sobie poradzą.

8. Chcemy zapewnić naszym dzieciom szczęśliwe dzieciństwo, bez agresji i bez przemocy. Żadnego straszenia krzyczenia i bicia. Są inne metody pokojowego rozwiązywania konfliktów. Nauczymy nasze dzieci jak je stosować.

9. Będziemy się starali stworzyć każdemu dziecku możliwość rozwijania jego naturalnych talentów i osiągania sukcesów.

10. Nie chcemy czarować rzeczywistości ani wmawiać naszym dzieciom, że wszystko jest łatwe. Będziemy im stawiać wysokie, lecz realne wyzwania. Nauczymy dzieci jak pokonać znudzenie, frustrację i strach, jak żyć pełnią życia.