W dniu 26 listopada 2012 odbyło się drugie spotkanie Klubu Optymistycznych Rodziców.Celem spotkania było zapoznanie się z zagadnieniami z zakresu psychologii rozwojowej dziecka dotyczącej złości, gniewu i agresji oraz zwiększenie kompetencji w zakresie oddziaływań na dziecko.

Rodzice mieli okazję przećwiczyć jak właściwie reagować na stany emocjonalne dziecka . W jaki sposób do niego mówić, aby w przyszłości wchodzić z dzieckiem w prawidłowe relacje, budując silny związek z drugim człowiekiem.

Spotkanie odbyło się w optymistycznej atmosferze z optymistycznie nastawionymi rodzicami.