Podsumowując zeszłotygodniowe tematy, najstarsza grupa wybrała się na lekcję muzealną do Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki. Dzieci zapoznały się z historią rzemiosła stolarskiego, poszły na wirtualny spacer po dawnym Swarzędzu, szukały znajomych miejsc na makiecie miasta, a nawet mogły wcielić się w rolę strażaka. Przedszkolaki miały także okazję obejrzeć prace lokalnych artystów.