Gratulacje dla

Victorii Zelissen

za zajęcie I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym

pt.  „Chronione Zwiastuny Wiosny”

Organizowanego przez Miejskie Przedszkole nr 13
ul. Krakówka 8, 09-401 Płock