Szanowni Państwo,

od 1 stycznia 2022 r. Gmina Swarzędz przestaje być członkiem Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. Zadania związane z organizacją systemu gospodarki odpadami należące dotychczas do ZM GOAP wrócą do gminy.

Tym samym konieczne jest złożenie nowej deklaracji. Mając na uwadze zachowanie ciągłości świadczenia usługi odbioru odpadów komunalnych prosimy aby deklaracje składać już od 1 września 2021 r. z datą obowiązywania deklaracji od dnia 1 stycznia 2022 r. Wypełnioną i podpisaną deklaracje można złożyć osobiście w Wydziale Obsługi Gospodarki Odpadami przy ul. Piaski 2 w Swarzędzu. Deklaracje można złożyć również drogą elektroniczną korzystając z platformy ePUAP lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres – ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz.

Druk deklaracji jak i informacje dotyczące sposobu jego składania zamieszczone zostały na stronie Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu – www.swarzedz.pl. Niezbędną pomoc otrzymacie Państwo również pod numerem telefonu 61 65 12 301 oraz kierując zapytania na adres e mail: wogo@swarzedz.pl.

 

Z poważaniem

Agnieszka Kania

Kierownik Wydziału Obsługi Gospodarki Odpadami