Balik przedszkolny pt: ” Karnawał na cztery strony świata” odbędzie się 11.02.2021.
Zabawa będzie odbywać się dla każdej z grup osobno w swoich salach.
Oczywiście obowiązują przebrania (dowolne) oraz dobre humory.