Nasze Przedszkole reprezentowane przez dzieci z grupy III wzięły udział w akcji „Szkoła do hymnu” i odśpiewały w przeddzień Święta Niepodległości o godz. 11.11 „Mazurka Dąbrowskiego”.